ჩამაჯე - (ხევსურ) დაჯექი
ჩარექა – (კახურ–ქიზიყური) ტიხის ჭურჭელი, ერთი ლიტრი ჩადის
ჩაფი – თიხის კოკა, ჩადის ერთი ფუთი სითხე (16 ლიტრი)
ჩემფერა - (ფშაურ) ჩემსავით
ჩიკა - (ხევსურ)დაბალი სამფეხიანი სკამი
ჩინარი – ალვის ხე
ჩინჩხვარი –(კახურ–ქიზიყური) ძირს ნაყარი გამხმარი ხის ტოტები, ფიჩხი
ჩოინა – (რაჭა) თუჯის ქვაბი, ჩოინუკა – მომცრო თუჯის ქვაბი
ჩოყლაყი - (კახეთი) მაღალ, ბრგე ადამიანზე იტყვიან
ჩუმა – (ქართლი) ნაღების ედღვებისა და კარაქის ამორების მერე დარჩენილი სითხე
ჩქამი - (ფშაურ) ხმაური